Vad är viktigt för er
– på riktigt?


Viktig organisationsutveckling har vi delat upp i sex delar:
1. Ledarutveckling
2. Teamutveckling
3. Bygga organisationskultur 
4. Värdegrundsarbete
5. Utveckla ledningsgruppen
6. Inspiration och kompetensutveckling

1. Ledarutveckling

Vad ställs det för krav på framtidens ledare?

Vilken typ av ledare samt vilket ledarskap vill ni ha i er organisation?
Vi hjälper er att identifiera kraven som uppstår på era ledare när er organisations strategi eller förändrings-/ utvecklingsarbete ska genomföras. Dessa krav utgör sedan grunden i ett riktat utvecklingsupplägg.
Det är först då ledarutveckling blir strategisk och kopplad till affärs-/ verksamhetsnyttan.

2. Teamutveckling


Hur långt vill ni nå med era team?
När där finns tillit och förtroende, förmågan att ta olikheter och konflikter, engagemang och ansvarskänsla samt fokus på det som ska uppnås – då finns förutsättningar för magi!

Hur bra vill ni att era team ska vara och/eller hur länge tänker ni acceptera att era team inte fungerar?
Bra team kan alltid bli bättre och om ni har ett team som ej fungerar optimalt, kanske för att det är splittrat, har låg energi, brister i kommunikation etc. så kan det vara värdefullt att ta in en extern part som hjälper er att vända på utvecklingen.

3. Bygga organisationskultur


Vad kännetecknar er organisationskultur idag och hur vill ni den ska se ut i morgon?
Likt en forskare på labbet odlar och kultiverar bakteriekulturer så odlas även i en organisation kulturer innehållande både önskade och oönskade förhållningssätt, beteenden, antaganden, attityder och mera.

Verksamhetens resultat är en produkt av om inte just, så bland annat detta.

Är det bara tur eller behövs en viss kultur?
Med hjälp av kraftfulla verktyg kan vi på relativt kort tid identifiera er organisationskultur samt hur vi tillsammans kan utveckla den mot önskat läge. 

Pulsmätning på er organisationskultur
Boka en träff med oss och er ledningsgrupp eller utvalda ledare för att ta pulsen på er organisations kultur.

4. VärdegrundsarbeteVad är viktigt – på riktigt?

Hur mycket upplever du att er värdegrund inspirerar och engagerar era medarbetare idag?
VI hjälper er att ta fram en tydlig värdegrund som skall vägleda, inspirera och engagera era medarbetare över tid. Denna värdegrund är med och formar er organisationskultur och arbetet kan med fördel genomföras i kombination med strukturerad utveckling av organisationskulturen.
 
Arbetet sker med ledningsgruppen framför allt och implementeras sedan olika beroende på organisationens storlek, struktur och kultur.
 

5. Utveckla ledningsgruppen


Hur bra vill ni vara?
I samspel arbetar vi med både strukturen och kulturen i er ledningsgrupp så att ni kan bli än mer effektiva, välmående och produktiva. 
 
När er ledningsgrupp blir mer enad och tillitsfull, era målbilder gemensamma och kommunikationen mer inspirerande, vad skulle då vara möjligt för er att åstadkomma tillsammans?

6. Inspiration och kompetensutveckling


Hur bra vill i att era medarbetare ska må och prestera?
Organisationens potential ligger i engagerade och välmående medarbetare.

Människor behöver må bra för att företag och organisationer ska gå bra.

Vilket är ert nästa steg? 
Med inspirerande föreläsningar, upplevelsebaserade kickoffer och riktade utvecklingsuppdrag hjälper vi er att ta hand om och utveckla era medarbetare.

 


Ni behöver inte vara världsmästare för att börja men ni behöver börja för att bli världsmästare.